To pierwsza część tego pakietu, który ogłosił w czwartek podczas przeprowadzonej on-line konferencji prasowej marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

72 mln zł z tej kwoty to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (etatowych, zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, samozatrudnionych), 70 mln zł - na pożyczki i inne tego typu instrumenty finansowe; przewidziano np. tzw. wakacje kredytowe, zerowe oprocentowanie.

Pieniądze w zdecydowanej większości pochodzą z UE, część z Funduszu Pracy - mówił Kosicki. Środki wygospodarowano, poprzesuwano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP), mogą z nich korzystać wszystkie mikro- małe i średnie podlaskie firmy (do 250 pracowników), osoby samozatrudnione.

"Chcemy pomagać naszym podlaskim przedsiębiorcom"- mówił Kosicki i dodał, że prezentowany pakiet był przygotowywany w konsultacji z ministerstwami, Komisją Europejską, nie było formalnych konsultacji z przedsiębiorcami, jedynie dyskutowano je z nimi nieformalnie. Marszałek ocenił, że przygotowane "udogodnienia" są "bardzo duże", a chodzi o jak najmniejsze skutki koronawirusa dla gospodarki, utrzymanie miejsc pracy.

Marszałek poinformował, że wsparcie w formie dofinansowania wynagrodzenia będzie przysługiwać tym, którzy w ciągu dwóch miesięcy będą mieli mniejsze obroty, wysokość wsparcia będzie uzależniona od spadków tych wskaźników. Wsparcie będzie można dostać na trzy miesiące, dotyczy pracowników powyżej 30-ego roku życia. Sprawami tymi będą się zajmować Powiatowe Urzędy Pracy, koordynować to będzie Wojewódzki Urząd Pracy.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy dr Hubert Ostapowicz powiedział, że ochrona miejsc pracy to "filar" pakietu pomocowego. Dodał, że urząd pracy będzie uruchamiał te środki "tak szybko jak będzie to możliwe", ma to być jeszcze przed Wielkanocą.

Ostapowicz wyjaśnił, że przedsiębiorca (z wyłączeniem dużych firm) może liczyć na wsparcie części wynagrodzenia każdego pracownika i składek na ZUS od tych wynagrodzeń. Podał, że przedsiębiorca, którego obroty w ciągu dwóch kolejnych miesięcy 2020 r. spadły o co najmniej 30 proc. w porównaniu z takimi samymi miesiącami w 2019 r. może liczyć na dofinansowanie - przez trzy miesiące do wynagrodzenia każdego pracownika - w wysokości trzykrotności połowy minimalnego wynagrodzenia - łącznie to kwota 4,6 tys. zł.

Wicedyrektor WUP dodał, że jeśli obroty spadły o więcej niż 50 czy 90 proc. wsparcie będzie jeszcze większe. By skorzystać z tej pomocy, pracodawca będzie musiał utrzymać zatrudnienie przez 3 kolejne miesiące. Szczegóły będą na stronach internetowych PUP i www.praca.gov.pl. Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną. Dodał, że pomoc ta nie wyklucza dodatkowej pomocy z pakietu w ramach tarczy antykryzysowej.

Podlaskie mikro-, małe i średnie firmy będą też mogło korzystać z pożyczek, poręczeń, innych tego typu form wsparcia. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 70 mln zł z RPOWP. To pomoc dla firm, które korzystały już z takich instrumentów zarówno w latach 2007-2013 z poprzedniego RPOWP jak i z obecnego. Pożyczki mają być nieoprocentowane, przewidziano wydłużenie okresów karencji (do 12 miesięcy), spłat, tzw. wakacje kredytowe (do 6 miesięcy), bez wkładów własnych, zawieszenie rat kapitałowych (do 6 miesięcy).

"Te instrumenty albo już działają, albo w niektórych miejscach jeszcze nasi pośrednicy (instytucje finansowe, które udzielają pożyczek z RPOWP-PAP) już zmieniają konkretne umowy. Chcemy, żeby już można było wdrożyć te działania" - mówił marszałek.

Dyrektor departamenu rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Joanna Sarosiek dodała, że obecnie pożyczki z RPOWP ma 328 firm na kwotę 93 mln zł. Nowe, jeszcze większe ułatwienia dotyczą także ich.

5 mln zł z RPOWP na walkę ze skutkami gospodarczymi koronawirusa ma także przekazać Białostocki Obszar Funkcjonalny BOF (stowarzyszenie, które tworzy miasto Białystok z ościennymi gminami), które ma wyznaczoną, osobną pulę środków w tym programie.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka