Sejm głosował wniosek o odrzucenie projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Za wnioskiem głosowało 183 posłów, przeciw było 235, wstrzymało się 37. Tym Sejm skierował projekt do rozpatrzenia w komisji finansów publicznych.

Sejm głosował też odrzucenie wniosku o niezwłoczne przystąpienie do II czytania poselskiego projektu o "utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej" oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za było 171 posłów przeciw 233, wstrzymało się 51. Wniosek został odrzucony, projekt również został skierowany do komisji finansów.