Elektrobudowa ma ogłosić dziś zaproszenie do rokowań o przejęciu masy upadłości


Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowy, w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego zakończył czynności formalne, na podstawie których spółka zamierza ogłosić 10 kwietnia zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa, podała spółka.
Przejęcie ma się odbyć "poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498) bądź jej zorganizowanej części, w tym m.in. w postaci całości lub części działalności spółki w zakresie realizacji kontraktów" - czytamy w komunikacie.
24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)