Jak napisał w opublikowanym w piątek liście Abramowicz, „z ogromną nadzieją przyjęliśmy apel Pana Prezydenta do Premiera Mateusza Morawieckiego o zwolnienie z ZUS na trzy miesiące wszystkich przedsiębiorców bez względu na osiągany przez nich przychód”.

Rzecznik podziękował prezydentowi za tę inicjatywę i zadeklarował „pełne wsparcie całego środowiska MŚP dla Pańskich działań w tym zakresie”.

Abramowicz przypomniał, że jako Rzecznik MŚP, w specjalnym liście do premiera argumentował, że wprowadzenie limitu przychodowego na poziomie 300 proc. średniej krajowej, dyskryminuje wielu przedsiębiorców, szczególnie takich, którzy osiągają wysoki przychód przy niewielkim dochodzie.

Także wyłączenie z pomocy bądź jej pomniejszenie dla zatrudniających więcej niż 9 osób rozczarowało nasze środowisko. Jedynym sprawiedliwym, szybkim i skutecznym narzędziem wsparcia, bo pozbawionym biurokracji, jest zwolnienie z ZUS – płaconego przez przedsiębiorcę za samego siebie – wszystkich bez wyjątku, tak jak zrobił już wcześniej rząd w przypadku KRUS dla rolników - także na apel Pana Prezydenta - przypomniał Rzecznik.

Zauważył, że do jego wniosku o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą, dołączył 551 deklaracji poparcia, zebranych tylko w ciągu jednego dnia, co - jego zdaniem - świadczy o masowym poparciu środowiska przedsiębiorców dla tej inicjatywy.(PAP)