Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że złożono dokładnie 566 065 wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Zdecydowana większość z nich - 503 tys. 872 - wpłynęła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 62 tys. 193 wnioski zostało złożonych w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy.

Większość wniosków - aż 405 955 - dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Złożono również 84 958 wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 6970 wniosków dla umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto.

O przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 54 325 wniosków, a o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS - 5989 wniosków. Kolejne 7868 wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec