Decyzję zatwierdziła Rada Dyrektorów EBI, która składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej.

EBI ma odegrać kluczową rolę w walce z konsekwencjami gospodarczymi pandemii COVID-19. Fundusz umożliwi Bankowi zwiększenie wsparcia dla europejskich przedsiębiorstw o dodatkowe 200 mld euro, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm.

„Europa potrzebuje ambitnej ogólnoeuropejskiej reakcji na pandemię. Ten fundusz gwarancyjny pozwoli Grupie EBI odegrać silną rolę w pakiecie środków uzgodnionych przez eurogrupę. Ministrowie finansów UE poprosili nas o niezwłoczne działanie i właśnie to robimy" - powiedział prezes EBI Werner Hoyer.

Fundusz gwarancyjny będzie stanowił tarczę ochronną dla europejskich firm, borykających się z niedoborami płynności. Został ustanowiony przy pomocy wkładów państw członkowskich i jest otwarty na udział innych instytucji UE.

Opierając się na istniejących programach gwarancyjnych EBI, fundusze można będzie wykorzystać w bardzo krótkim czasie. Program ma być wdrażany przez EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), które tworzą grupę EBI, w ścisłej współpracy z krajowymi bankami, Komisją Europejską i innymi partnerami finansowymi.