"Oceniając dane w ciągu dwóch tygodni przed wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się i dane od początku ich obowiązywania można zobaczyć, że maksymalne stężenia dwutlenku azotu w mieście spadły około 1,5-krotnie" - powiedział przedstawiciel firmy Dmitrij Czubarow.

Zastrzegł, że dane te nie uwzględniają wszystkich pierwiastków w powietrzu i że porównania dotyczą tylko 12 dni przed ograniczeniami i 12 dni po nich. Niemniej "różnica jest znamienna" - oświadczył.

Dwutlenek azotu jest jednym z głównych powodów zanieczyszczenia powietrza w Moskwie. Czubarow powiedział, że w trakcie obowiązywania ograniczeń po Moskwie jeździ mniej aut - w niektóre dni tygodnia ich liczba spadła o 50 procent.

Firma City Air brała pod uwagę dane o składzie powietrza i zdjęcia satelitarne. Jak zauważył Czubarow, naukowcy do prognoz jakości powietrza stosują zwykle modele matematyczne. Starają się za ich pomocą odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu poprawi się jakość powietrza, jeśli na drogach będzie mniej aut.

"Teraz istnieje możliwość ocenienia zmian rzeczywistych, a nie modelowanych. Pozwoli to na skuteczniejsze zarządzanie jakością powietrza w mieście" - powiedział rozmówca RIA Nowosti.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)