Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej 17-tygodniowe bony skarbowe o wartości 21 mln zł oraz bony 49-tygodniowe o wartości 274 mln zł (razem: 295 mln zł), podał resort.
Na dzisiejszym przetargu głównym ministerstwo sprzedało 17-tygodniowe bony skarbowe o wartości 510 mln zł oraz bony 49-tygodniowe o wartości 1 825 mln zł (łącznie: 2 335 mln zł). Popyt wyniósł odpowiednio: 1 545 mln zł i 2 920 mln zł (razem: 4 465 mln zł). Łączna podaż (w przetargu jednej ceny) wyniosła 2-4 mld zł.
(ISBnews)