Portugalska polityk, cytowana przez portal Sapo, powiedziała w trakcie wideokonferencji odbywającej się w ramach komisji rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego, że pandemia nieuchronnie prowadzi do większych nierówności wewnątrz UE.

Oceniła, że kryzys spowodowany przez Covid-19 niesie ze sobą ryzyko “pozostania biedniejszych państw i regionów UE w tyle, a w konsekwencji - (ryzyko) licznych problemów politycznych”.

Ferreira podkreśliła, że kraje UE zostały dotknięte przez pandemię w różnym stopniu, a skutki restrykcji wprowadzonych z powodu zagrożenia “są bardziej dotkliwe w regionach, które niemal całkowicie uzależnione są od turystyki”.

Reklama

“Spójność musi się znaleźć w centrum agendy unijnej, zarówno dotyczącej polityki spójności, jak i wszystkich innych sektorów. Przyszłość UE musi opierać się na spójności, w przeciwnym razie ryzykujemy utratę wszystkiego, co dotychczas udało nam się stworzyć” - przestrzegła.

Ferreira wskazała, że zaniedbanie polityki spójności może doprowadzić do wewnętrznego rozłamu w UE. “Jednolity europejski rynek oraz polityka spójności to dwie strony jednego medalu. Potrzebujemy obu, aby zapewnić dobrobyt na całym terytorium Unii Europejskiej” - dodała.

>>> Czytaj też: Polski program pożyczek i gwarancji zatwierdzony przez KE. To 500 mln zł