Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracodawcy mogą zawierać z przedstawicielami załogi porozumienia w celu ograniczenia negatywnych skutków kryzysu wywołanego koronawirusem.

W zawartych porozumieniach określają warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Porozumienia mogą również przewidywać wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy w przedłużonym okresie rozliczeniowym, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę oraz ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku.

Kopię takiego porozumienia pracodawca powinien przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu pięciu dni roboczych.

Z danych przekazanych PAP przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że do 17 kwietnia okręgowe inspektoraty pracy zarejestrowały 8,2 tys. takich porozumień. Najwięcej w woj. śląskim (1,32 tys.) i w woj. mazowieckim (1,27 tys.).

Reklama

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek ocenia, że duża liczba porozumień przekazywanych do okręgowych inspektoratów pracy świadczy o tym, że rozwiązania dostępne w ramach tarczy antykryzysowej mogą ułatwić pracodawcom przetrwanie i uniknięcie zwolnień pracowników.

"Zawierane porozumienia świadczą o dużej odpowiedzialności pracodawców i pracowników, którzy decydują się na konstruktywny dialog i czasowe wprowadzenie nadzwyczajnych rozwiązań ograniczających negatywne skutki pandemii koronawirusa" – powiedział Łyszczek.

Dane przekazane przez PIP oddają liczbę porozumień na 17 kwietnia br. Ze względu na obowiązek poddawania kwarantannie korespondencji kierowanej do PIP informacja nie obejmuje treści porozumień przesłanych przez pracodawców, które ze względów bezpieczeństwa nie zostały zarejestrowane.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ma on ochronić przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Rząd szacuje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska