Dodano, że ma to na celu utrzymanie transparentności i zachowanie najwyższych standardów w realizacji procedur zakupowych.

"Mając na względzie ochronę zdrowia naszych pracowników realizujących procesy zakupowe, a także wykonawców, uruchamiamy publiczną transmisję online z otwarcia ofert w ramach prowadzonych postępowań zakupowych" - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Skrzyński, wiceprezes PGE Systemy, spółki z Grupy PGE.

"Nowe rozwiązanie, przy zachowaniu transparentności oraz ciągłości procesu zakupowego, umożliwia dostęp dla wszystkich interesariuszy, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych na zamawiającego przez ustawę Prawo zamówień publicznych" - dodał Skrzyński.

PGE Systemy to spółka z Grupy PGE, wyspecjalizowana w obsłudze systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. To ona przygotowała rozwiązanie, które umożliwi kontrahentom śledzenie on-line procesów związanych z otwarciem ofert w postępowaniach zakupowych.

Reklama

Inicjatorem rozwiązania jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - największa ze spółek z Grupy PGE, prowadząca duże inwestycje i realizująca setki postępowań zakupowych miesięcznie. PGE GiEK jest również organizatorem pierwszej w grupie transmisji z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu na zakup żurawi dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Transmisja odbędzie się w poniedziałek 27 kwietnia.

Informacje na temat kolejnych planowanych w najbliższym czasie transmisji on-line z otwarcia ofert zainteresowani znajdą w zakładce "Przetargi" na stronach internetowych poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE.

Transmisje online z otwierania ofert w procesach zakupowych to kolejne rozwiązanie wykorzystujące takie narzędzia, wdrażane w Grupie PGE. Wyłącznie zdalne kanały komunikacji z klientami są stosowane od początku wystąpienia zagrożenia związanego z Covid-19 przez spółki PGE Obrót i PGE Dystrybucja.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski