KE: Cła antydumpingowe spowodowały spadek nieuczciwego importu o 80% w 2019 r.


Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Nałożone przez Komisję Europejską (KE) cła antydumpingowe i antysubsydyjne doprowadziły średnio do 80-proc. spadku nieuczciwego importu produktów w 2019 roku, wynika z dorocznego raportu KE. Dzięki zastosowanym przez Komisję środkom, Unia Europejska ochroniła 23 tys. miejsc pracy więcej niż przed rokiem.
"Silna i skuteczna ochrona handlu ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszych firm i miejsc pracy przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz dla zapewnienia różnorodności dostaw. […] Ze względu na to, że import oferuje większy wybór w konkurencyjnej cenie dla naszych konsumentów i biznesu, musimy upewnić się, że przybywa do Europy na uczciwych warunkach, bez dumpingu i subsydiowania, oraz że nie czyni nas nadmiernie zależnymi. Dlatego cieszę się, że wprowadzony przez nas system działa i że reformy ostatnich lat sprawdzają się" – powiedział unijny komisarz ds. handlu Phil Hogan, cytowany w komunikacie.
Z raportu wynika, że w roku ubiegłym Komisja wszczęła 16 dochodzeń (wobec 10 w 2018 r.) i nałożyła 12 nowych środków (wobec 6 w 2018 r.). Intensywne działania w ramach przeglądu istniejących środków doprowadziły do stwierdzenia terminu wygaśnięcia 18 środków, o 11 więcej niż w 2018 roku. Na koniec 2019 r. obowiązywało 140 środków ochrony handlu, o 5% więcej niż rok wcześniej. Dotyczyły one 121 środków antydumpingowych, 16 środków antysubsydyjnych i trzech środków ochronnych.
Najczęściej środki te dotyczyły importu z Chin (93 istniejących środków antydumpingowych i antysubsydyjnych), Rosji (10 środków), Indii (7 środków) i USA (6 środków).
Najwięcej środków dotyczyło wyrobów żelaznych i stalowych. Także połowa nowych postępowań antydumpingowych i antysubsydyjnych , wszczętych w roku 2019 dotyczyła wyrobów żelaznych i stalowych. Cztery postępowania Komisja rozpoczęła z własnej inicjatywy, w tym w sprawie największego jak dotąd takiego dochodzenia, dotyczącego importu zastawy stołowej i naczyń kuchennych. Rozszerzyły one cła antydumpingowe na kolejnych 30 przedsiębiorstw.
Oprócz środków ochronnych dla stali Komisja wprowadziła również środki ochronne dla importu ryżu z Kambodży i Mjanmy. Podjęte środki były następstwem wniosków skierowanych do Komisji przez państwa członkowskie UE.
Jednocześnie inne państwa podjęły 175 środków w stosunku do produktów unijnych.
W dwóch przypadkach - środków antysubsydyjnych nałożonych przez USA na oliwki z Hiszpanii oraz mrożone frytki - Komisja wszczęła procedurę rozstrzygania sporów handlowych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WHO).
(ISBnews)