Jak przekazał ratusz, przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości następuje z mocy prawa bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (organizacje i stowarzyszenia kościelne, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, partie polityczne, samorządy zawodowe), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z kryzysem ekonomicznym wywołanym przez epidemię koronawirusa.

W ramach programu wsparcia dla warszawskich przedsiębiorców zarząd miasta wprowadził m.in.: obniżki czynszów w miejskich lokalach, ulgi w spłacie zaległości dla najemców miejskich lokali użytkowych oraz dzierżawców miejskich terenów, pomoc najemcom ogródków gastronomicznych oraz bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne.

Mikroprzedsiębiorcy potrzebujący wsparcia mogą wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Podobne dofinansowanie mogą uzyskać organizacje pozarządowe. Samozatrudnieni przedsiębiorcy mają możliwość wnioskować o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności. (PAP)