Śmigłowce wykorzystywane przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) w PAŻP do akcji poszukiwawczych i ratunkowych będą na mocy podpisanej specjalnej procedury, wykorzystywane do transportu chorych i sprzętu potrzebnego do walki z pandemią.

„W stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 sprawne planowanie działań stwarza możliwości efektywnego wykorzystania dostępnego potencjału państwa w sytuacjach lokalnych niedoborów sił i środków. Zagrożeniem dla załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w codziennym ratowaniu zdrowia i życia Polaków, może być konieczność przejścia na kwarantannę” - wyjaśnił.

Minister Obrony Narodowej, na wniosek dyrektora LPR i w porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyraził zgodę na wykorzystanie wojskowych Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych (LZPR) do wsparcia LPR. Na co dzień śmigłowce wojskowe LZPR służby ASAR wykorzystywane są przez ośrodek ARCC do akcji poszukiwawczych i niesienia pomocy załogom poszkodowanym w incydentach oraz wypadkach lotniczych. Dowodzenie nad nimi sprawuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Centrum Operacyjne LPR będzie mogło zgłaszać potrzebę wykorzystania wojskowych śmigłowców do transportu, a w razie konieczności możliwy będzie również transport wojskowym statkiem powietrznym lekarzy i ratowników medycznych LPR.

To nie pierwsza akcja wsparcia LPR w walce z epidemią. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w marcu przekazała do dyspozycji administracji rządowej specjalistyczny samolot L-410 UVP-E 15 „Turbolet” zwany potocznie „Papugą”.

Samolot, wraz z wyspecjalizowaną załogą, może być wykorzystywany do szybkiego transportu środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących pomiędzy placówkami na terenie całego kraju.(PAP)

autorka: Klaudia Torchała