PKN Orlen zakończył rozbudowę pojemności magazynowej terminalu w Bolesławcu


Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Obszar logistyki PKN Orlen dokonał odbioru końcowego inwestycji Delta III - rozbudowy pojemności magazynowej na dodatki uszlachetniające w terminalu paliw w Bolesławcu, podała spółka Orlen Projekt, która była głównym realizatorem inwestycji.
"Instalacja ta umożliwia precyzyjne dozowanie dodatków do paliw, co jest podstawowym kryterium dla produktów gotowych, odbieranych przez klientów hurtowych oraz na potrzeby własnych stacji paliw Orlen (dodatki Efecta i Verva). Inwestycja stanowi najwyższy standard rozwiązań technologicznych stosowanych na terminalach paliw PKN Orlen i gwarantuje spełnienie maksymalnych norm jakościowych" - czytamy w komunikacie.
Głównym realizatorem inwestycji była spółka Orlen Projekt, co wzmacnia synergie wewnątrz grupy oraz buduje kompetencje i wiedzę, podkreślono.
Terminal Paliw w Bolesławcu położony jest w województwie dolnośląskim, posiada park zbiorników o łącznej pojemność ok. 10 tys. m3, własną bocznicę kolejową i front wydań do autocystern, zbiorniki biokomponentów oraz dodatków uszlachetniających.
Orlen Projekt pod obecną nazwą działa od 2001 roku. Firma wchodzi w skład grupy kapitałowej Orlen.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)