ING BSK: To prawdopodobnie jeden z ostatnich kwartałów z ROE powyżej 10%Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - W związku z obniżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) oraz spodziewanym wzrostem kosztów ryzyka w związku z pandemią COVID-19, I kwartał 2020 r. był prawdopodobnie jednym z ostatnich, w którym banki będą notować wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10%, oceniła wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk podczas konferencji.

"Dwie obniżki stóp procentowych, spodziewane wyższe koszty ryzyka w związku z COVID-9 powodują, że prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich kwartałów, w którym wskaźnik ROE nawet w naszym banku był powyżej 10%" - powiedziała wiceprezes Bożena Graczyk podczas wideokonferencji.

"Pierwszy kwartał nie będzie na pewno taki sam, jak pozostałe kwartały tego roku" - dodała.

Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 10,6% w porównaniu z 12,1% w ub.r. ROE skorygowane o MCFH (skumulowane) wyniosło 12,7% w I kw.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)