Z komunikatu podsumowującego wyniki ankiet rozesłanych do rodziców warszawskich dzieci uczęszczających do żłobka wynika, że jedynie 34 proc. opiekunów deklaruje potrzebę skorzystania z tej formy opieki dla swoich dzieci. Oznacza to, że posłanie swoich dzieci do żłobka, gdy tylko placówki będą uruchomione, zadeklarowali rodzice 4,5 tys. spośród 13,5 tys. dzieci.

Z kolei z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wynika, że potrzebę wysłania swojego dziecka do przedszkola deklaruje jeszcze niższy odsetek, bo 27 proc. z nich.

Warszawski ratusz przypomniał, że rząd dopuścił możliwość otwarcia przedszkoli i żłobków od środy 6 maja. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 12 osób. Konieczne jest też zapewnienie czterech metrów kwadratowych powierzchni na jedno dziecko.

Według rekomendacji premiera i Ministerstwa Edukacji Narodowej, pierwszeństwo do opieki w żłobkach będą miały dzieci rodziców pracujących w ochronie zdrowia, służbach mundurowych oraz pracowników handlu i produkcji branż związanych ze zwalczaniem COVID-19 - podobnie jak to ma miejsce w przypadku przedszkoli.

Warszawa ustaliła wstępną datę otwarcia placówek na 18 maja. "Warunkiem jest jednak uszczegółowienie wytycznych sanitarnych, na co wciąż czekamy, zrealizowanie zakupów środków ochrony osobistej dla pracowników oraz dostosowanie żłobków i przedszkoli do nałożonych wymogów sanitarnych. Musimy mieć pewność, że zapewniliśmy maksimum bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom" - podkreślił ratusz.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska