GK Immobile miało 2,27 mln zł straty netto, 10,5 mln zł zysku EBIT w 2019 r.Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - GK Immobile odnotowało 2,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,5 mln zł wobec 21,24 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 18,36 mln zł (bez wpływu MSF 16) i 27,57 mln zł (z wpływem MSF 16) wobec 29,6 mln zł w 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 418,87 mln zł w 2019 r. wobec 346,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 0,56 mln zł wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.

(ISBnews)