Bank Millennium szacuje synergie z połączenia z Euro Bankiem na 126 mln zł w br.Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Bank Millennium obecnie szacuje, że synergie z połączenia z Euro Bankiem powinny sięgnąć 126 mln zł łącznie w roku 2020 roku, a koszty integracji będą niższe niż 300 mln zł, podał bank.

"Skuteczna realizacja procesu restrukturyzacji powinna pozwolić na osiągnięcie efektu synergii na poziomie 126 mln zł łącznie w roku 2020. Pierwsze, wymierne skutki synergii zostały osiągnięte już w IV kw. 2019 r. (23,4 mln zł), podczas gdy w I kw. 2020 r. wyniosły one 23,5 mln zł. Celem na rok 2022 jest realizacja synergii w wys. 188 mln zł" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że poza kosztami integracji w wysokości 30,1 mln zł, poniesionymi w I kw. 2020 r., w pozostałej części roku dalsze koszty integracji wyniosą 33,4 mln zł.

"Bank obecnie szacuje, że łączne, zakumulowane koszty integracji związane z przejęciem Euro Banku, będą poniżej pierwotnego planu i utrzymają się poniżej 300 mln zł" - czytamy dalej.

Bank poinformował też, że w ciągu mniej niż rok od daty nabycia kwartalne synergie (24 mln zł) były zbliżone do kosztów integracji (30 mln zł).

Na początku lutego zarząd informował, że skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno umożliwić uzyskanie synergii w kwocie ponad 100 mln zł już w 2020 roku.

Obecny plan zakłada zmniejszenie w 2020 r. sieci o ponad 60 placówek i zatrudnienia o 260 etatów (już ogłoszone w styczniu i częściowo zrealizowane w I kw. 2020r.).

Bank Millennium podał, że proces integracji Euro Banku wszedł w swój ostatni etap, z restrukturyzacją przeprowadzoną w I kw. 2020 r. (redukcja 260 etatów w styczniu) i decyzjami dotyczącymi optymalizacji sieci oddziałów detalicznych, co przełożyło się na połączenie lub zamknięcie kilku oddziałów (31 oddziałów mniej na koniec marca w porównaniu z końcem 2019 r.).

Przejęcie Euro Banku spowodowało znaczny wzrost liczby placówek. Przy 368 placówkach rok wcześniej, łączna ich liczba wzrosła do 830 na koniec roku 2019. W I kw. 2020 r. liczba placówek spadła o 31 do 799 (573 oddziałów własnych i 226 oddziały franczyzowe).

Na koniec marca, Bank Millennium prowadził działalność w 799 placówkach (573 oddziały, 226 oddziałów franszyzowych) w stosunku do 830 na koniec roku 2019 (odpowiednio 602/228), podczas gdy liczba etatów wynosiła odpowiednio 8 412 i 8 436. Pierwsza z tych danych nie odzwierciedlała w pełni efektów redukcji o 260 etatów przeprowadzonej w styczniu bieżącego roku, zaznaczono.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)