ABM poinformowała w poniedziałek, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wyniesie 100 mln zł. Nabór wniosków trwa od 11 maja do 30 lipca 2020 r.

Agencja akcentuje, że centra wsparcia badań klinicznych mają pozwolić na realizację badań na najwyższym, europejskim poziomie. "To pakiet rozwiązań dla naukowców, lekarzy oraz pacjentów, umożliwiający dostęp do najnowszych terapii już na etapie ich wdrożenia przy zachowanych najwyższych standardach jakości i bezpieczeństwa" – wyjaśnia p.o. prezes ABM Radosław Sierpiński, cytowany w informacji agencji.

Eksperci oceniają, że w Polsce wciąż nie wykorzystujemy w pełni istniejącego potencjału w obszarze badań klinicznych. "Biorąc pod uwagę wielkość populacji Polski, wartość polskiego rynku badań klinicznych powinna być trzykrotnie większa niż obecnie" – ocenia Sierpiński.

Pierwszym krokiem realizacji projektu przez ABM było określenie standardu modelowego CWBK, kolejnym jest pomoc w rozwoju centrów przez dofinansowanie trzech obszarów: zasobów ludzkich, rozbudowy istniejącej infrastruktury oraz systemów wspierających i jakościowych. Efektem podjętych działań ma być stworzenie sieci ośrodków, w których zostaną wdrożone jednolite, systemowe rozwiązania jakościowe.

ABM przekonuje, że wprowadzone rozwiązania, pozwolą na skrócenie całkowitego czasu przeprowadzenia badania oraz zwiększą jakość uzyskanych danych. Zmiany te – jak zaznacza ABM – pozwolą też na uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do częstszego wyboru przez sponsorów polskich ośrodków badawczych, a tym samym wzrost liczby prowadzonych badań i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych terapii dla pacjentów.

Stworzenie centrów wsparcia badań klinicznych ma też pomóc w rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a poprzez zwiększenie m.in. konkurencyjności polskiego rynku w zakresie obsługi badań klinicznych przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 100 mln zł. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: cwbk@abm.gov.pl (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl