Lokum Deweloper miał 20,6 mln zł zysku netto, 29,52 mln zł zysku EBIT w I kw.Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Lokum Deweloper odnotował 20,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 29,52 mln zł wobec 26,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 97,74 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 71,16 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja związana z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii nie miała znaczącego wpływu na przychody i wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2020 roku" - czytamy w raporcie.

Zarząd spółki dostrzega potencjalne skutki pandemii, do których w szczególności należy zaliczyć:

* mogące wystąpić opóźnienia po stronie podwykonawców oraz dostawców materiałów,co może się przełożyć na przesunięcie terminów zakończenia prowadzonych inwestycji (dotychczas grupa nie odnotowała występowania tego zjawiska),

* terminowość wydawania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę czy pozwoleń na użytkowanie,

* opóźnienia w procesie wyodrębniania i przenoszenia własności lokali,

* funkcjonowanie organów administracji publicznej, organów państwowych, kancelarii notarialnych oraz innych podmiotów i instytucji mających wpływ na działalność i wyniki grupy, zaznaczono także.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2019 r. sprzedała 268 lokali.

(ISBnews)