Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł


Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP, w łącznej wysokości 181,8 mln zł, podała spółka.
"Powyższy odpis dotyczy transakcji wzajemnych w ramach grupy kapitałowej Boryszew, dlatego też nie będzie miał on wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok" - czytamy w komunikacie.
Dokonany odpis ma charakter księgowy i nie będzie miał wpływu na płynność finansową, wynik skonsolidowany (w tym EBITDA) oraz kapitały własne Grupy Boryszew oraz na bieżącą działalność operacyjną spółki oraz grupy kapitałowej, zapewniono również.
Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi spółki oraz jej grupy kapitałowej za 2019 rok zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na 28 maja 2020 roku.
Boryszew poinformował także, że przyjął wstępny harmonogram operacyjny, zgodnie z którym proces wznawiania przez spółki Segmentu Motoryzacja produkcji w swoich zakładach jest dostosowany do bieżącego zapotrzebowania ze strony odbiorców segmentu.
"Pozostałe spółki grupy kapitałowej (Segmenty Metale i Chemia) zaczynają odczuwać wpływ epidemii na swoją działalność operacyjną, w okresie od kwietnia 2020 roku w szczególności w zakresie spadku popytu na część ich produktów. Nie zanotowano istotnego spadku zdolności produkcyjnych oraz naruszenia lub zerwania łańcuchów logistycznych w procesach prowadzonych przez spółki grupy" - podsumowano.
Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)