Mo-Bruk rekomenduje 10,25 zł dywidendy na akcję za 2019 rok


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Mo-Bruk zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 36,01 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 10,25 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd Mo-Bruk informuje, że 1 czerwca 2020 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 39 404 359, 65 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:
1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 36 007 071,25 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 3 397 288,40 zł" - czytamy w projekcie.
Proponowanym dniem dywidendy ma być 22 czerwca br., a dniem wypłaty dywidendy - 29 czerwca br.
Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez spółkę w celu umorzenia w liczbie 60 000 sztuk, podano także.
Rada nadzorcza Mo-Bruku pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu w zakresie podziału zysku za 2019 r., podano w osobnym komunikacie.
"Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, wspierana sprzyjającymi trendami na rynku przetwarzania odpadów pozwala nam regularnie wypracowywać zysk, który w 2019 r. był rekordowo wysoki. Dobra sytuacja ekonomiczna spółki oraz perspektywa kontynuacji wzrostu umożliwiają nam przeznaczyć zasadniczą jego część na dywidendę" - skomentował prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.
Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)