Akcjonariusze Wasko zdecydują 30 VI o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Wasko zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca, o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,82 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko S. A. postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 4 416 144,72 zł w taki sposób, aby zysk ten:
a) w kwocie 2 592 394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,
b) w kwocie 1 823 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.
Akcjonariusze mają także ustalić dzień dywidendy na 6 lipca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy na 31 lipca 2020 r.
Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.
(ISBnews)