Selvita uplasowała wszystkie akcje serii C, pozyskała 90,6 mln zł


Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Selvita dokonała przydziału wszystkich oferowanych przez spółkę 2 384 245 akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozyskując 90,6 mln zł, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 38 zł.
"Sukces emisji interpretujemy jako wyraz zaufania Inwestorów do Selvity, realizowanej przez nas strategii oraz przekonania o dużym potencjalne naszego biznesu. Chciałbym podziękować za udział w emisji i wsparcie naszych strategicznych planów. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować przedstawione w strategii założenia i kontynuować dynamiczny rozwój Selvity na globalnym rynku przedklinicznych CRO" - powiedział prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.
"Większość środków pochodzących z emisji (ok. 70 mln. zł) zostanie przeznaczona na akwizycje europejskich CRO (ang. Contract Research Organization), a pozostała część na dalszy rozwój organiczny Selvity. W kręgu zainteresowania spółki znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia, Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze odkrywania leków (ang. Drug Discovery) oraz usług regulacyjnych (ang. Regulatory Studies). Do końca 2023 r. spółka zamierza zrealizować trzy akwizycje, a pierwszą z nich planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku. Na przejęcia w ciągu trzech lat spółka planuje wydać od 150 do 200 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie.
Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).
(ISBnews)