Wartość umowy, realizowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, to ponad 0,5 mln euro.

Oprogramowanie ma usprawnić i przyspieszyć przygotowywanie oraz składanie sprawozdań finansowych do jednostek nadrzędnych. Z systemu będą korzystały jednostki podległe samorządom terytorialnym (np. przedszkola, szkoły, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej).

Będzie on uzupełnieniem systemu BeSTi@, funkcjonującego już w jednostkach samorządu terytorialnego (JST), Regionalnych Izbach Obrachunkowych i Ministerstwie Finansów.

Wdrożenie pilotażowe systemu odbędzie się w województwie śląskim w kilku jednostkach samorządu terytorialnego. Pilotaż obejmie szkolenie 200 użytkowników. Umowa przewiduje także przeszkolenie 2900 użytkowników systemu w ramach ogólnopolskiego szkolenia.

Zakończenie projektu jest planowane na 15 grudnia 2009 r.