Dodał, że kolejne informacje w tej sprawie napływają do MSP i będą przekazywane sukcesywnie do służb specjalnych.

Zarządy spółek SP miały przekazać do 27 marca br. ministrowi skarbu informacje o zawieranych umowach i kontraktach "o znacznej wartości" i "o kluczowym znaczeniu" dla tych spółek. Chodzi o okres od 1 stycznia 2007 r. do 20 marca br.

Pod koniec marca minister skarbu Aleksander Grad zaznaczył w rozmowie z PAP, że badanie kluczowych zamówień i kontraktów spółek SP nie jest przejawem braku zaufania do ich zarządów oraz rad nadzorczych.

"Zgodnie z zasadami funkcjonowania +tarczy antykorupcyjnej+, która ma dotyczyć procesów prywatyzacyjnych i dużych zamówień publicznych - realizowanych przez instytucje państwowe i spółki Skarbu Państwa - poprosiłem o wykaz kluczowych zamówień z lat 2007- 2008 i do marca tego roku. To są przedsięwzięcia o dużym ciężarze gatunkowym dla tych firm" - mówił Grad.

W grudniu ub.r. rząd ogłosił projekt tzw. tarczy antykorupcyjnej, która miałaby chronić prywatyzację podmiotów z udziałem Skarbu Państwa oraz zamówienia publiczne. Przy realizacji tego projektu współdziałać mają służby specjalne, szczególnie CBA, minister ds. walki z korupcją Julia Pitera oraz ministrowie resortowi.

Decyzja Grada o zbadaniu umów w spółkach SP została wydana kilka dni po ujawnieniu faktu, że firma Work Service, której współwłaścicielem jest senator Tomasz Misiak, bez przetargu dostała zlecenie na pośrednictwo pracy i szkolenia zwalnianych stoczniowców.

Konsorcjum DGA-Work Service podpisało w lutym z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę na świadczenie tych usług - w ramach tzw. specustawy stoczniowej. Misiak pracował nad tą ustawą jako szef senackiej komisji gospodarki narodowej; zgłaszał do niej poprawki.

Po nagłośnieniu sprawy, Misiak złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej i klubie tej partii, został też odwołany z funkcji szefa senackiej komisji gospodarki.

Prawnicy wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych szukają rozwiązania, by ARP mogła zerwać umowę z Work Service. Według Grada, są "problemy natury proceduralnej, prawnej" jeśli chodzi o rozwiązanie tej umowy.