"Oczywiście zdecydują wyborcy. Nie mogę teraz niczego powiedzieć z pewnością, ale jeśli wynik wyborczy pozwoli, będę bardzo szczęśliwy, jeśli prof. Buzek będzie przewodniczył parlamentowi" - powiedział Verheugen podczas konferencji prasowej.

Dodał, że popiera Jerzego Buzka, którego określił mianem swojego "starego przyjaciela", choć sam należy do innej frakcji politycznej.