"Aneks nr 5 do przedmiotowej umowy dotyczy sprzedaży surowców: fenolu, benzenu i siarki płynnej przez PKN Orlen na rzecz Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach w 2009 roku według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość aneksu nr 5 w okresie obowiązywania umowy wynosi około 49 mln zł netto i jest to najwyższa wartość spośród umów/aneksów podpisanych pomiędzy emitentem a sprzedającym" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że umowa wraz z aneksami zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że wartość obrotów pomiędzy Grupą Kapitałową Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach a Grupą Kapitałową PKN Orlen w okresie od dnia rozpoczęcia wypełniania obowiązków informacyjnych, tj. 19.06.2008 roku łącznie z wartością szacunkową jaka wynika z aneksu nr 5, przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta i wynosi około 154 mln zł netto.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 72,77 mln zł zysku wobec 55,74 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1352,74 mln zł wobec 1293,50 mln zł.