Chapman, który pracował dla Lehman Brothers Holdings Inc., przed połączeniem z Bank of America z Merrill Lynch & Co., dostał propozycję pracy w brytyjskim Barclays Bank Plc. jako dyrektor naczelny ds. Azji i Pacyfiku. Z drużyny Chapmana, do Barcleys'a, ma przejść także Ken Ng.

Formalnie Bank of America przejął Merrill Lyncha od 1 stycznia 2009 r. Bank we wrześniu ub. roku obiecał zapłacić za przejęcie Merrill Lynch ok. 50 mld dolarów, ale kwota spadła, gdyż wartość rynkowa Merrill Lynch skurczyła się w międzyczasie o 47 proc. Ostatecznie transakcja zamknęła się kwotą 18,5 mld dolarów.

Z Merrill Lyncha zaczęli odchodzić bankierzy jeszcze przez przejęciem przez BoA. Po 19 latach pracy z firmą pożegnał się poprzedni szef na Azję i Pacyfik Damian Chunilal.