W dostawach natychmiastowych miedź jest nieco tańsza, bo kupowano ją po 4304.50 dolarów za tonę. 

Podobna sytuacja występuje w przypadku innych metali, które w kontraktach natychmiastowych są niżej wyceniane od dostaw za trzy miesiące. Ołów kosztuje więc odpowiednio po 1302,00 dol. za tonę i 1310,25 dol./t. Aluminium sprzedawano po 1416,50 dol./t i 1456,50 dol./t., a nikiel – po 10612,50 dol. i 10747,50 dol.

Na rynku najwyraźniej panuje więc opinia, że na początku II półrocza może na świecie nastąpić zwiększenie popytu na metale.