Dzięki tym pieniądzom samorząd będzie w stanie płynnie finansować i zakończyć realizowane od 2002 roku przedsięwzięcie, na które UE (najpierw z przedakcesyjnego funduszu Ispa, potem z Funduszu Spójności) przeznaczyła blisko 28,5 mln euro. Cały projekt wart jest ponad 43,7 mln euro.

O podpisaniu umowy ponad 32-milionowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformowało w piątek biuro prasowe Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

Urzędnicy podkreślają, że pożyczka została przyznana na bardzo atrakcyjnych warunkach - oprocentowanie jest stałe i wynosi zaledwie 1 proc., a maksymalny okres kredytowania to 25 lat.

NFOŚiGW zdecydował o przyznaniu preferencyjnych kredytów na ratowanie projektów unijnych z funduszy Ispa i Spójności (z okresu do 2006 r.), których terminowe zakończenie i rozliczenie było zagrożone, m.in. z powodu przekroczenia kosztów, niekorzystnych wahań kursu euro oraz drastycznego wzrostu cen materiałów i kosztów usług budowlanych.

Do rozdysponowania na wsparcie tego typu przypadków była kwota 600 mln zł. O preferencyjną pożyczkę wnioskowało 17 podmiotów korzystających z Funduszu Spójności, którzy napotkali na poważne kłopoty finansowe z dokończeniem inwestycji. Oprócz Rudy Śląskiej, pozytywną opinię otrzymały również m.in. Olsztyn, Pabianice, Kielce, Starachowice, Karkonosze (projekt kilku gmin), Zgierz, Piekary Śląskie i Bytom.

Na rudzki projekt związany z oczyszczaniem ścieków składa się sześć przedsięwzięć inwestycyjnych - część już wykonano, część jest w trakcie. To m.in. budowa nowej i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków, likwidacja przestarzałych oczyszczalni i rekultywacja terenów po nich oraz budowa sieci kanalizacyjnej w trzech zlewniach, na które zostało podzielone miasto.