W dniu wydania raportu kurs spółki wynosił 3,01 zł, a w czwartek 9 kwietnia na zamknięciu za papiery spółki płacono 3,27 zł.

Analitycy zwracają uwagę, że pozytywnie na wyniki spółki wpływać może ekspansja zagraniczna i rosnący udział w portfelu kontraktów denominowanych w euro. Oceniają też, że jakość backlogu spółki ulega poprawie.

DM IDM SA podniósł prognozy wyników spółki. Analitycy spodziewają się, że spółka wypracuje w tym roku 16,8 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 311,1 mln zł. W 2010 roku ma to być odpowiednio: 19,6 mln zł i 331,4 mln zł.