W praktyce oznacza to konieczność stawienia się obojga małżonków do notariusza celem złożenia podpisów pod notarialnym aktem sprzedaży nieruchomości. Jeśli nie jest to możliwe, małżonek, który nie może być obecny przy finalizowaniu transakcji w biurze notarialnym, musi działać przez pełnomocnika. Takim pełnomocnikiem może być drugi małżonek lub dowolna inna osoba mająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo musi być ustanowione notarialnie, co w praktyce oznacza konieczność stawienia się przed notariuszem, z tym że w dogodnym miejscu i czasie.