Zadłużenie sektora finansów publicznych w relacji do PKB wyniosło 47,0 proc.

Na kwotę 597.795,6 mln zł składa się zadłużenie sektora rządowego w wysokości 566.914,9 mln zł, zadłużenie sektora samorządowego w wysokości 28.106,1 mln zł i sektora ubezpieczeń społecznych na poziomie 2.774,7 mln zł.

Zadłużenie krajowe w ciągu ubiegłego roku wzrosło o 10,0 proc., czyli o 40.362,4 mln zł do 443.661,6 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne wzrosło o 24,2 proc., czyli o 29.991,5 mln zł do 154.134,1 mln zł.