Wcześniej resort podał, że zorganizuje w kwietniu 4 przetargi bonów skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 4,6-6,5 mld zł. Oferta na przetargu 27 kwietnia miała wynieść właśnie 1,0-1,5 mld zł w bonach rocznych.

Na ostatnim przetargu, 20 kwietnia, Ministerstwo Finansów sprzedało bony 52-tygodniowe o wartości 1.492,38 mln zł wobec oferty wynoszącej 1.000-1.500 mln zł. Popyt na bony wyniósł 3.239,57 mln zł, średnia rentowność wyniosła 4,837 proc., a cena minimalna 9.528,0 zł.