"Na nabycie akcji własnych spółki przeznacza się kwotę 3 mln zł zł, obejmującą oprócz ceny akcji własnych spółki także koszty ich nabycia" - czytamy w projekcie uchwały. Projekt zakłada, że cena skupowanych akcji musi mieścić się w przedziale 0,10-10,0 zł.

We wtorek rano za jedną akcję spółki płacono 12,0 zł, co oznacza wzrost kursu o 1,78%.

Akcje własne Komputronika, w ramach planowanego skupu, mogą być nabywane do 5 maja 2014 r.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Komputronik miał 5,63 mln zł zysku wobec 10,32 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 757,90 mln zł wobec 519,35 mln zł.