Przychody z tytułu odsetek w I kwartale wzrosły do 105,7 mln zł z 41,8 mln zł. Przychody z prowizji wzrosły do 123,7 mln zł z 48,3 mln zł.

Wynik na działalności operacyjnej wyniósł w pierwszych trzech miesiącach roku do 50,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 46,6 mln zł.