W kwietniu bank centralny Islandii obniżył stopy procentowe od 1,5 proc. pkt. proc. do 15,5 proc. Bank szacuje, że inflacja nadal będzie spadać.

Finansowe kłopoty największych banków Islandii w październiku ubiegłego roku zredukował wartość korony islandzkiej o dwie trzecie w minionym roku. W styczniu inflacja osiągnęła poziom najwyższy od 19 lat, rosnąc do 18,6 proc. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka Islandii skurczy się o 10,6 proc. w tym roku.