"Decyzja ratingowa odzwierciedla zmniejszone ryzyko płynnościowe PKN po rozwiązaniu przez spółkę problemu covenantów, związanego z szeregiem pożyczek bankowych. […] Banki-wierzyciele zgodziły się na czasowe przekroczenie przez PKN dopuszczalnych wskaźników finansowych, m.in. długu do EBITDA, dla okresów finansowych kończących się 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku" - głosi komunikat.

PKN Orlen podał wcześniej w tym tygodniu, że podpisał umowy z bankami, pozwalające na czasowe przekroczenie dopuszczalnych wskaźników finansowych. W zamian spółka zobowiązała się do nieprzekraczania limitów inwestycyjnych, niewypłacania dywidendy oraz zapłacenia wyższych marż od kredytów.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Orlen miała 659,04 mln zł straty wobec 2412,41 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 79535,21 mln zł wobec 63792,98 mln zł.