Największy wpływ na wzrost PKB w I kwartale tego roku miało spożycie indywidualne 0,7 pkt. proc. Wpływ popytu inwestycyjnego wyniósł 0,0 pkt. proc.

Odnotowano nieznaczny negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na tempo wzrostu gospodarczego (-0,1 pkt. proc.).

W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 314,517,2 mln zł.

Ankietowani przez agencję ISB ekonomiści oczekiwali, że PKB zwiększył się w I kw. tego roku o 0,7 proc. Z kolei eksperci z głównych banków działających w Polsce, ankietowani przez PAP Biznes, spodziewali się wzrostu PKB na poziomie 1 proc.

Ponieważ dane dotyczące dynamiki PKB okazały się zgodne z oczekiwaniami rynkowymi, zakładającymi wzrost gospodarczy pomiędzy 0,5 a 1 proc., nie wywarły większego wpływu na notowania złotego w pierwszych minutach po publikacji - informują analitycy TMS Brokers.

Reklama

Wstępne dane o PKB w I kwartale są zbliżone do szacunków przedstawionych wcześniej przez ministra finansów Jacka Rostowski i premiera Donalda Tuska.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2009 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, była wyższa o 1,2%. Wartość dodana brutto w przemyśle spadła o 5,9% r/r, natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 3,4%.

W sektorze usług rynkowych wartość dodana brutto w I kwartale 2009 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, była wyższa o 3,1%, w tym wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 1,9%, natomiast w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o 0,3%.

Popyt krajowy w I kwartale 2009 r. był niższy o 1,0% r/r przy wzroście PKB o 0,8%. Spożycie ogółem w I kwartale 2009 r. było wyższe o 3,9%, w tym spożycie indywidualne o 3,3%, a spożycie publiczne wzrosło o 6,1%.

Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2009 r. były wyższe o 1,2% niż przed rokiem. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 14,9% wobec 15,1% przed rokiem.

PKB wybranych krajów UE / Forsal.pl