W połowie sierpnia szacunek Eurostatu zakładał spadek PKB w UE o 4,8% r/r, a w strefie euro o 4,6%. Dla Polski szacunków wówczas nie podano. W I kw. 2009 r. PKB w całej UE spadło o 4,8% r/r, zaś w strefie euro - o 4,9%.

W ujęciu kwartalnym w II kw. 2009 r. spadek w całej Unii wyniósł 0,2% (wobec 0,3% szacowanych w sierpniu), a w strefie euro wyniósł 0,1% (wobec 0,1%). W Polsce wzrost w tym ujęciu wyniósł 0,5%.

Eurostat podał dane dotyczące 19 z 27 członków UE. Z udostępnionych danych wynika, że wzrost w ujęciu rocznym odnotowała tylko Polska (1,4%). Największe spadki zanotowały natomiast: Litwa (20,4%), Łotwa (-18,2%)oraz Estonia (-16,6%). Z krajów "starej" Unii największy spadek odnotowała Szwecja (6,3%).

W tym samym okresie PKB USA spadł o 3,9% r/r, a Japonii o 6,5% r/r, podał także Eurostat.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w ub. tygodniu, że PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2009 roku o 1,1% r/r wobec 0,8% w poprzednim kwartale.

Natomiast PKB wyrównany sezonowo (ceny stałe przy roku odniesienia 2000) wzrósł w tym okresie o 1,4% r/r wobec 1,7% r/r w I kw. W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 0,5% wobec 0,3%.