W listopadzie odbyła się sesja transferowa uczestników OFE, podczas której z możliwości zamiany funduszu skorzystało 140,7 tys. osób. Chociaż nie miała ona wpływu na ogólną liczbę członków funduszy emerytalnych, to migracja uczestników pomiędzy funduszami miała wpływ na stan uczestników w poszczególnych OFE.

W minionym miesiącu sześć funduszy emerytalnych zanotowało wzrost liczby członków. Największą dynamiką wzrostu mogą pochwalić się fundusze: AXA OFE (+2,9 proc.), Allianz Polska OFE (+1,3 proc.), Generali OFE (+1,3 proc.), Nordea OFE (+0,8 proc.), OFE PZU "Złota Jesień" (+0,6 proc.) oraz OFE WARTA (+0,4). W przypadku tych podmiotów na powiększenie liczby klientów największy wpływ miał pozytywny wynik sesji transferowej. To właśnie one jako jedyne odnotowały dodatnie salda migracji członków pomiędzy OFE.

Pod względem liczby członków, grono przyszłych emerytów w największym stopniu powiększyły AXA OFE, OFE PZU "Złota Jesień" oraz Generali OFE, czyli fundusze które w listopadowym okienku transferowym najbardziej skorzystały z możliwości pozyskania klientów na rynku wtórnym. Podczas minionych transferów wspomniane OFE zdobyły odpowiednio 21,2 tys. osób, 10,8 tys. osób oraz 7,3 tys. osób. W ich przypadku nowo podpisane umowy stanowiły średnio tylko 14% ogólnego wzrostu liczby członków.

>>> Czytaj też: Rząd idzie na wojnę z OFE. Stawka to 13 mld zł rocznie

Czwarty pod względem liczby pozyskanych klientów Nordea OFE, swój wzrost zawdzięcza zarówno pozyskaniu ponad 2,8 tys. osób w wyniku transferów, ale także aktywności w podpisywaniu nowych umów.

Reklama

W listopadzie akwizytorzy przekonali bowiem do Nordea OFE największą liczbę nowych uczestników (blisko 3,5 tys.). Drugą największą liczbę nowo podpisanych umów odnotował ING OFE (+3 tys. osób). Jednak z uwagi na wysokie ujemne saldo transferowe, ogólny bilans miesiąca okazał się negatywny i fundusz odnotował łączny spadek uczestników na poziomie -2,5 tys. osób.

W ujęciu liczbowym najgorzej prezentuje się Aviva OFE - podmiot ten opuściło blisko 14 tys. osób. Mimo tego, iż akwizytorzy tego funduszu podpisali trzecią największą liczbę nowych umów (blisko 3 tys.), fundusz w wyniku sesji transferowej opuściła największa liczba osób (-16,8 tys. osób).

Zmiana liczby uczestników poszczególnych funduszy emerytalnych - listopad 2009 / Inne