"Ostatnie zachęcające tendencje na rynku pracy, stosunkowo zdrowy system bankowy i napływ środków unijnych (zwiększających nakłady na inwestycje publiczne) powinny okazać się wsparciem dla ożywienia" - napisali w opublikowanych w piątek prognozach na II kwartał tego roku.

"Ponieważ zapasy nie będą hamulcem dla produkcji w 2010 r., to popyt wewnętrzny będzie głównym źródłem siły polskiej gospodarki. W reakcji na spodziewany niższy popyt na import w eurostrefie, zmniejszyliśmy nieznacznie wkład polskiego eksportu do PKB w 2010 r." - zaznaczyli.

Zamiast dwóch zwyżek podstawowych stóp procentowych o 25 pkt bazowych każda, bank oczekuje obecnie tylko jednej w IV kwartale 2010 r. Tym samym główna stopa procentowa na koniec tego roku sięgnęłaby 3,75 proc. wobec 3,5 proc. obecnie. W 2011 r. analitycy przewidują łączne zwyżki stóp o 75 pkt bazowych.

UBS dostrzega pole do umocnienia się złotego do 3,60 za euro do końca 2010 r. Bank uznaje zarazem, iż kluczowym elementem powstrzymania przyrostu publicznego długu i finansowania budżetu będzie przychód osiągnięty z prywatyzacji.