"Chodzi nie tylko o odpowiednie uprawy, ale także o to, by odpady organiczne gromadzić i przetwarzać w postaci spalania czy gazyfikacji" - powiedział Struzik w piątek podczas konferencji "Energia odnawialna dla Mazowsza - rok działalności Mazowieckiej Agencji Energetycznej".

Według marszałka, problemy energetyczne są wyzwaniem XXI wieku nie tylko w wymiarze globalnym i państwowym, ale także regionalnym. "Stąd działania Mazowieckiej Agencji Energetycznej kierujemy w taki sposób, by uzyskiwać nowe źródła energii odnawialnej" - wyjaśnił.

Dodał, że działania MAE dotyczą wykorzystania biomasy, energii wiatrowej, energii wodnej oraz uzyskiwania energii z odpadów, co - zdaniem Struzika - jest szczególnie korzystne. Marszałek zaznaczył, że agencja działa także na rzecz oszczędzania energii, czyli efektywności energetycznej - wspiera idee tzw. budownictwa pasywnego czy systemów zarządzania zużyciem energii w przedsiębiorstwach. "Chodzi o to, by jak najbardziej wykorzystywać obecne zasoby energetyczne, poszukiwać nowych źródeł i oczywiście oszczędzać energię" - powiedział.

Marszałek przyznał, że energooszczędne technologie czy instalacje do wykorzystania energii odnawialnej są drogie. "Zawsze pierwsze, pionierskie rozwiązania są drogie, ale im bardziej masowo są wykorzystywane, tym oczywiście są tańsze" - zaznaczył.

Również prezes MAE Marek Palonka uważa, że Mazowsze ma duże szansę na wykorzystanie energii odnawialnej. "Mazowsze ma szerokie spektrum możliwości; jest regionem bardzo dużym, porównywalnym z niektórymi krajami UE. Mamy też bardzo duży potencjał jeżeli chodzi o naukę i przedsiębiorców" - poinformował.

Z informacji Agencji wynika, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; beneficjenci będą się mogli starać o dofinansowanie na różnego typu projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego zabezpieczył ok. 30 mln euro. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu.

Wcześniej MAE planuje m.in. organizację cyklu szkoleń na temat wykorzystania energii słonecznej dla użytkowników i instalatorów urządzeń grzewczych na biomasę. Szkoleni będą także instalatorzy małych, przydomowych elektrowni wiatrowych.

Mazowiecka Agencja Energetyczna powstała w marcu 2009 r. 74,26 proc. udziałów posiada województwo mazowieckie, a pozostałe ma 28 gmin, 17 przedsiębiorstw, jednostka badawczo rozwojowa i trzy organizacje pozarządowe. Agencja jest jedną z kilku tego typu instytucji w UE oraz jedyną w Polsce, która na realizację swoich celów uzyskała grant unijny.