Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 13,62 mln zł wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 93,51 mln zł wobec 35,82 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2010 roku Centrozap miał 21,32 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 35,77 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 240,34 mln zł wobec 99,47 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 3,66 mln zł zysku netto wobec 1,10 mln zł zysku rok wcześniej.