We wtorek do ok. 14:30 nie zawarto żadnej transakcji. Cena odniesienia ustalona była na 1,59 zł. Emitent został powołany w celu utworzenia i zarządzania grupą kapitałową spółek z sektora life science, stosujących unikalne, innowacyjne technologie i prowadzących własne nowatorskie prace badawczo rozwojowe oraz potrafiących skomercjalizować efekty swych prac.

Celem spółki Inno-Gene jest stworzenie portfela specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie R&D, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji. Obecnie firma posiada po 100 proc. udziałów w dwóch spółkach - Centrum Badań DNA w Poznaniu, która zajmuje się diagnostyką genetyczną i prowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej oraz NewLab Systems, która ma produkować i dystrybuować produkty markowe, w tym głównie zestawów i odczynników do diagnostyki oraz materiałów i urządzeń laboratoryjnych do prowadzenia badań z zakresu genetyki molekularnej.