"Nadal negocjujemy z inwestorami. Chcemy, aby podnieśli swoje oferty" - powiedział Marciniak w czwartek na spotkaniu z dziennikarzami. Dodał, że złożone w procesie sprzedaży propozycje cenowe przez potencjalnych inwestorów są niższe od wycen zrobionych przez ZCh Police. Ze słów wiceprezesa wynika, że obecnie Police sprzedają akcje lub udziały w spółkach Koncept, Automatika, Remech i Centrum, w których posiadają 100% kapitału. Na początku ubiegłego roku Police informowały, że chcą w ramach programu restrukturyzacji grupy kapitałowej uzyskać ok. 100 mln zł wpływów ze sprzedaży ośmiu spółek-córek, w tym 30-50 mln zł ma pochodzić ze zbycia sześciu firm ze 100-proc. udziałem Polic, a pozostała kwota ze sprzedaży udziałów w dwóch firmach z mniejszościowym zaangażowaniem Polic - Budchemu i Kemipolu.

W czwartek Marciniak poinformował, że obecnie Police i BOŚ przyjmują oferty na wybór kancelarii, która pomoże im sprzedać 49% kapitału spółki Kemipol. Udziałowcami Kemipolu sp. z o.o. są: Kemira Kemi AB (51% udziałów), Z-dy Chemiczne Police (34% udziałów) i Bank Ochrony Środowiska (15% udziałów). Kemipol jest spółką w dobrej kondycji, która płaci co roku 6-8 mln zł dywidendy.

ZCh Police miały narastająco w I-IV kw. 2010 roku 26,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 422,87 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2022,64 mln zł wobec 1486,61 mln zł.