KOV

Spółka Kulczyk Oil Ventures (KOV) rozpoczęła prace nad odwiertem O-9 na polu Olgowskoje na Ukrainie, podała firma w komunikacie. KOV liczy na dalsze zwiększanie produkcji gazu na tym polu. >>>>

PGNiG, PKN Orlen

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) znosi od godziny 22. w poniedziałek ograniczenia dostaw gazu do PKNOrlen, poinformowało PGNiG.
"(…) w dniu 7 marca 2011 roku od godziny 22:00 zostaną zniesione ograniczenia dostaw gazu ziemnego wprowadzone w dniu 2 marca 2011 roku dla PKN Orlen SA" - czytamy w komunikacie. Decyzja o ograniczeniu została podjęta w ubiegłym tygodniu w związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami i wzrostem zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, na podstawie obowiązujących umów handlowych między firmami.

Redan

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki odzieżowej Redan zrealizowane w okresie styczeń - luty 2011 r. wyniosły 48,3 mln zł i były wyższe o 13% w porównaniu do wyników osiągniętych rok wcześniej, poinformowała spółka w komunikacie. „Poziom sprzedaży sieci dyskontowej Textilmarket zwiększył się o 10% osiągając wartość 22,4 mln zł. Na rynku modowym, dzięki nowej ofercie produktowej, grupa kapitałowa Redan zwiększyła sprzedaż o 20% osiągając wartość 25,8 mln zł" - podano w raporcie.

Multimedia Polska

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Multimedia Polska (MMPPL) ponownie nie zgodziło się na umorzenie akcji własnych, które firma kupiła w ramach programu buy-back, wynika z raportu firmy. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie, wobec faktu nie podjęcia (...) uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych (...), odstąpiło od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad tj. uchwały obniżenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 153.189.683 zł do kwoty 114.851.747zł oraz w sprawie zmiany statutu spółki" - czytamy w komunikacie.

Echo Investment

Firma deweloperska Echo Investment dokonała przeprojektowania biurowca Aurus w Łodzi. Wprowadzone zmiany pozwolą na etapową realizację i elastyczną sprzedaż projektu, podała spółka w komunikacie. Biurowiec ma zostać zakończony w 2012 roku.

Centrum Klima

Zarząd spółki Centrum Klima (CENTKLIMA) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2010 rok w wysokości 3,83 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję spółki, poinformowała firma w komunikacie.>>>>

Techmex

W wyniku decyzji zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) 11 marca będzie ostatnim dniem notowania akcji spółki Techmex, poinformowała firma w komunikacie we wtorek. >>>>

Modi Świecie

Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego podwyższyli rekomendację dla spółki Mondi Świecie (SWIECIE) do "akumuluj" z "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 3 marca i odtajnionego we wtorek.>>>>

Synthos

W raporcie z 1 marca analitycy DM BOŚ obniżyli rekomendację dla akcji Synthos do „akumuluj” z „kupuj”. >>>>

CEDC

Analitycy Morgan Stanley nadal rekomendują „niedoważaj” dla akcji dystrybutora i producenta alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC). >>>>

Analitycy Deutsche Bank podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje spółki Central European Distribution Corporation (CEDC). >>>>

ZCh Police

W raporcie z 7 marca analitycy ING podwyższyli rekomendację dla akcji Zakładów Chemicznych Police do „kupuj” ze „sprzedaj”. >>>>

BZ WBK

W raporcie z 2 marca analitycy DM Millennium obniżyli rekomendację dla akcji Banku Zachodniego WBK (BZWBK) do „sprzedaj” z „akumuluj”. >>>>

NG2 - CCC

W raporcie z 2 marca analitycy DM Millennium podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla akcji spółki obuwniczej NG2 (CCC). >>>>

NFIEMF

W raporcie z 2 marca analitycy DM Millennium podwyższyli rekomendację dla walorów NFIEMF do „kupuj” z „akumuluj”. >>>>

Bank Handlowy

Zarząd Banku Handlowego zaproponował przeznaczenie na wypłatę dywidendy 747.372.912 zł, co daje 5,72 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy to 16 czerwca 2011 roku, termin jej wypłaty 29 lipca 2011 roku. Z zysku za 2009 rok Bank Handlowy wypłacił 3,77 zł dywidendy na akcję. >>>>Elektrotim

Elektrotim spodziewa się, że w tym roku dynamika wzrostu przychodów przekroczy 10 proc., a przy obrotach na poziomie wartości tegorocznego portfela zamówień może wynieść ponad 30 proc. Wzrost przychodów oraz wyższe marże osiągane z obecnych kontraktów przełożą się na poprawę wyników - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Andrzej Diakun.

Jednostkowy portfel zamówień Elektrotimu na 1 lutego wynosił 117,2 mln zł wobec 45,4 mln zł rok wcześniej. Natomiast portfel zamówień całej Grupy wzrósł do 151,1 mln zł z 71,4 mln zł w roku ubiegłym.

Po czterech kwartałach 2010 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Elektrotim wyniósł 3,84 mln zł wobec 9,03 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej spadł do 5,4 mln zł z 9,4 mln zł w roku 2009, natomiast przychody wzrosły do 116,4 mln zł ze 109,02 mln zł w roku poprzednim.

Elektrotim nie zamierza wypłacić dywidendy od zysku za 2010 r. w przypadku realizacji transakcji przejęcia Energomontażu-Poznań. W przeciwnym wypadku jej wartość nie przekroczy 1 zł na akcję - poinformował Diakun. Spodziewa się on, że po akwizycji utrzyma się 5-6 proc. rentowność grupy przy wzroście przychodów. Spółka nie planuje w najbliższym czasie nowej emisji akcji.

"W przypadku zakupu akcji Energomontażu-Poznań, Elektrotim nie wypłaci dywidendy z ubiegłorocznego zysku. W przeciwnym wypadku dywidenda akcjonariuszom się należy. Wcześniej jej wartość to było około 1 zł na akcję. W tym roku na pewno takiej dywidendy byśmy nie wypłacili" - powiedział.

Eurocash

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Eurocash karę w wysokości 250 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie. KNF podała, że naruszenie polegało na nieprzekazaniu do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o uchwałach zarządu spółki. Uchwały zarządu dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu spółki.

Swissmed

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, spółka z grupy giełdowego Swissmedu, w przyszłym tygodniu zadebiutuje na rynku NewConnect. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na zajęcie znaczącej pozycji na rynku usług medycznych w woj. pomorskim i ekspansję na rynku ogólnopolskim - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Obecnie Swissmed PSM prowadzi przychodnie w Trójmieście oraz stanowi zaplecze ambulatoryjne dla gdańskiego szpitala Swissmedu. Podobny model będzie zastosowany w Warszawie, gdzie w maju 2011 roku na Bródnie zostanie oddany do użytku szpital Swissmedu. Rentowność EBITDA spółki w 2010 r. wyniosła 8 proc., a zysk netto 655 tys. zł.

Bank BPS

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła we wtorek prospekt emisyjny Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS), największej instytucji grupującej banki spółdzielcze, podała Komisja w komunikacie. >>>>

BRE Bank

Analitycy Concorde Securities, w raporcie z 8 marca, podtrzymali rekomendację „niedoważaj” dla walorów BRE Banku. >>>>

KGHM

W raporcie z 8 marca analitycy Concorde Securities ponownie wydali rekomendację „równoważ” dla walorów KGHM.>>>>

Erbud

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla spółki Erbud, wynika z raportu z 2 marca, odtajnionego we wtorek. >>>>