Według unijnego urzędu statystycznego deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government, wg metodologii ESA95) w Polsce wyniósł w 2010 r. 111,2 mld zł, czyli 7,9% PKB. Wartość długu publicznego ukształtowała się natomiast w zeszłym roku na poziomie 778,2 mld zł, co stanowiło 55,0% PKB (wobec wcześniej szacowanych 55,4% PKB).

Dużo istotniejsza od publikacji danych Eurostatu jest rządowa aktualizacja planu konwergencji dotyczącego harmonogramu obniżenia deficytu w kolejnych latach. Scenariusz makroekonomiczny zawarty w aktualizacji planu konwergencji jest zgodny z założeniami przyjętymi wcześniej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W br. deficyt sektora finansów publicznych (wg metodologii ESA95) ma spaść do 5,6% PKB, a w kolejnych latach obniżać się do 2,9%, 2,5% i 2,0% w 2014 r. Wg aktualizacji Planu Konwergencji dług publiczny liczony zgodnie z metodologią UE będzie obniżał się z 54,9% PKB w 2011 r. do 50,8% PKB w 2014 r.

Opublikowana ścieżka deficytu według aktualizacji planu konwergencji powinna być spójna z założeniami WPFP, gdzie przedstawiana była ścieżka deficytu według metodologii krajowej. Jeżeli tak jest, to zastanawiające jest „zrównanie” deficytów według obu metodologii w 2012 r. po czym ponowny wzrost różnic w latach kolejnych. Samo ograniczenie tych różnic według bieżących poziomów jest spójne z obniżeniem skali transferów do OFE (różnica deficytu pomiędzy obiema metodologiami to głównie: deficyt funduszu drogowego, transfery do OFE oraz kwestie różnic związanych z podejściem memoriałowym – ESA95 i kasowym – SNA 93), wątpliwości budzi natomiast ich zrównanie w roku 2012 a szczególnie ponowy wzrost tych różnic (wg WPFP deficytu SFP ma w 2014 wynieść 0,8% PKB wg metodologii unijnej i aktualizacji Planu Konwergencji ma to być 2,0% PKB). Podtrzymujemy naszą ocenę, że bez podjęcia dodatkowych działań ponad te już znane trudno będzie ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. do 3% PKB.

Dziś na rynek napłyną informacje o stopie bezrobocia i dynamice sprzedaży detalicznej w marcu. Oczekujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego w ubiegłym miesiącu obniżyła się w skali miesiąca o 0,1 pkt. proc. do 13,1% ludności aktywnej zawodowo. Oznacza to, że w marcu bez pracy pozostawało 2,13 mln osób, czyli o ok. 20 tys. mniej niż w lutym. Równocześnie prognozujemy, że dynamika sprzedaży detalicznej w marcu obniżyła się do 7,3% r/r z 12,2% r/r w lutym. Głównym czynnikiem spowolnienia dynamiki sprzedaży są efekty bazy: tj. po bardzo korzystnych efektach bazy dla lutego w marcu dużo wyższa baza odniesienia w związku z przyspieszeniem dynamiki sprzedaży w marcu ubiegłego roku.

Najważniejszym wydarzeniem za granicą będzie natomiast posiedzenie amerykańskiego FOMC. Decyzja o wysokości stóp procentowych w USA zostanie ogłoszona wcześniej niż zazwyczaj tj. o 18:30 czasu polskiego, gdyż o 20:15 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa Fed Bena Bernanke. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami oczekujemy stabilizacji stóp procentowych za oceanem na niezmienionym poziomie. Nie oczekujemy także żadnych istotnych zmian w komunikacie w zakresie oceny polityki pieniężnej przez Fed.

Reklama

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.

Źródło nieznane